Având în vedere organizarea urmatoarei serii de formare în cadrul Proiectului CRED (17 mai-30 iulie 2021), va informam ca în perioada 22 aprilie – 7 mai 2021, cadrele didactice care au confirmat participarea în Formularele online transmise în scoli de catre C.C.D. Prahova (aprilie 2021), si au fost selectate în vederea participarii (primind notificare în acest sens, pe e-mail), vor depune la sediul CCD Prahova, dosarul de înscriere integral, continând toate documentele solicitate, indiferent daca l-au mai depus într-o etapa de selectie anterioara.
Dosarul de înscriere al cursantului trebuie sa contina obligatoriu, toate documentele urmatoare:
– Cerere de înscriere – Anexa 1
– Formular de înregistrare individuala – Anexa 8
– Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – Anexa 3
– Declaratie pe propria raspundere – Anexa 5
– copie CI/BI
– copie certificat de nastere
– copie certificat de casatorie (unde este cazul si dovedeste schimbarea numelui)
– copie diploma de licenta
– adeverinta eliberata de unitatea de învatamânt dupa data de 20 ianuarie 2021, din care sa rezulte: functia didactica, specializarea, vechimea, gradul didactic, statutul: titular/suplinitor, functia de conducere.
Atasam Adresa M.E.C. Nr. 4141 /CRED/13.04.2021, mentionând ca etapele de înscriere din calendar sunt considerate parcurse de catre cadrele didactice care au confirmat participarea în Formularele online transmise în scoli de catre C.C.D. Prahova.
Recomandari privind documentele atasate la dosarul de înscriere:
– documentele se vor depune în format A4
– nu se vor realiza copii fata-verso a documentelor, pe o foaie va fi copiat un singur document
– documentele nu vor fi capsate
– documentele vor fi asezate în ordinea specificata în enumerarea de mai sus
– documentele vor fi puse în folie, nu vor fi îndosariate.

Adresa de contact: mihaela.niculescu@educred.ro

Fișier Dată adăugată
doc 3691 22/10/2021 16:16
pdf 3687 22/10/2021 16:16
doc 3688 22/10/2021 16:16
doc 3689 22/10/2021 16:16
doc 3690 22/10/2021 16:16