ANUNŢ cu privire la desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv

Procedura

ADMITERE_Ordin_5243_anexe_incluse

Anexa_OM_3262_recunoastere_internationala_examene_bacalaureat_2023

Anexa 2 – PV rezultate echivalare

Anexa 3 – Lista rezultate finale echivalareANEXA

4 – BAZA DE DATE bilingv 2023_unit inv cu pj