16 AUGUST 2022_ PROGRAM VERIFICARE SI INREGISTRARE DOSARE

9.30-11.00 cadre didactice titulare aflate in restrangere de activitate, cadre didactice titulare care au nevoie de completare de catedră (cazuri / situații nou apărute)

11.00-12.30 cadre didactice titulare care solicită detașare la cerere ( care din motive obiective, datorită unor situații excepționale, nu au fost înregistrat dosarele în perioada   09-17.05.2022)

12.30- 14.00 – cadre didactice care solicită angajare pe perioadă determinată in baza notelor din anii 2021, 2020,2019 ( note de la concursurile nationale peste 5,00), 2018,2017,2016 (note de la concursurile nationale peste 7,00) ;

14.00-16.00 – introducerea dosarelor in aplicatia informatica

COMISIA DE MOBILITATE,