Inspectoratul Școlar Județean Prahova (Partener 1),  organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului „Școala ADȘ Prahova”, codul proiectului: 133456. Posturile vacante scoase la concurst cu timp parțial și pe perioadă determinată, pe perioada derulării activităților proiectului.

Anunt selectie 4.05.2023
4.1. Model cerere inscriere la concurs LECTORI ADS PRIMAR
4.2. Model declaratie disponibilitate LECTORI ADS PRIMAR
4.3. Model declaratie antecedente penale
4.4 Declaratie consimtamant prelucrare date cu caracter personal

4.1. Model cerere înscriere la concurs LECTORI ADS SECUNDAR
4.2. Model declarație disponibilitate LECTOR ADS SECUNDAR INFERIOR
4.3. Model declarație antecedente penale
4.4 Declarație consimțământ prelucrare date cu caracter personal