Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele metodologii:

-Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic … pentru anul școlar 2023/ 2024 a fost aprobată cu OM nr.6218 / 9.11.2022
– Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare …a fost aprobată cu OM nr. 6217/9.11.2022.

Ordin cifra scolarizare 6217_2022

Metodologie cadru mobilitate personal didactic OME 6218-2022

Compartimentul MRU,