PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ privind admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate în învăţământul de masă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţământul special, pentru anul şcolar 2022-2023